February 18, 2022

NBP pisze o bilionach krążących w gospodarce Tyle mamy gotówki

Dane większej częstotliwości pokazują, ze w połowie maja roczna dynamika przekraczała już 20 proc. W USA na wzrost podaży pieniądza wpływa zarówno mocny wzrost zadłużenia publicznego (rządowego), jak też rosnąca pomocowa akcja kredytowa dla firm stymulowana przez Fed. Wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 6,0…

Read More
January 24, 2022

Is a Codecademy certificate worth it? In 2023

These are a valuable addition to any resume, and worth much more than any certificate from Codecademy or a similar learning platform. Codecademy is probably best for beginners with minimal to no programming experience; it’s a very guided way to learn the syntax of a language you’re interested in. I like that with Codecademy you…

Read More